• 1. Vorstand Christian Baumeister
  • 2. Vorstand Florian Schmucker
  • 1. Kommandant Jürgen Bayer
  • 2. Kommandant Florian Schmucker
  • Kassiererin Leoni Richter
  • Schriftführer Andreas Pfäffle